Seiclo

  • calendar Sadwrn 5 Gorffennaf – Sul 27 Gorffennaf

Le Tour de France - y darlun llawn ar S4C

Mae'r Tour de France - un o ddigwyddiadau chwaraeon mwya'r byd - yn dod i S4C.

Gyda rhaglenni byw ar y lôn bob prynhawn, ac uchafbwyntiau cynhwysfawr gyda'r nos; yng nghwmni tîm o arbenigwyr seiclo, bydd rhaglenni S4C yn cyflwyno'r darlun llawn bob cam o'r ras.

Yn dechrau ar ddydd Sadwrn, 5 Gorffennaf, hyd at y llinell derfyn ar 27 Gorffennaf, bydd S4C yn dilyn y seiclwyr bob cymal, cornel a sbrint o'r ras 3,664 cilomedr gan roi sylw arbennig i'r Cymry.

Bob prynhawn, byddwn yn darlledu'n fyw am o leia' ddwy awr; yn ymuno â'r ras ar yr adeg fwyaf cyffrous, wrth i'r cyflymaf dorri'n rhydd a charlamu am y diwedd. Yna am 10.00 bob nos, bydd uchafbwyntiau cynhwysfawr yn crynhoi digwyddiadau'r diwrnod cyfan.

Yn cyflwyno'r rhaglenni ar S4C mae'r cyn-chwaraewr rygbi a'r seiclwr profiadol, Rhodri Gomer Davies o Gaerfyrddin. Yn sylwebu mae'r profiadol Wyn Gruffydd; gyda Peredur ap Gwynedd, y cerddor sydd hefyd yn seiclwr hynod abl; yng nghwmni'r seiclwr lled-broffesiynol o Aberystwyth Gruff Lewis, fydd yn dwyn ar ei brofiad personol ef yn cystadlu yn y cyfrwy.

"Ffrainc yw cartref y gamp, ac mae popeth sy'n dod gyda'r Tour de France - yr hype a'r ffans - yn ei gwneud hi'n ras arbennig," meddai'r seiclwr lled-broffesiynol 26 oed o Dalybont, Aberystwyth.

Mewn blwyddyn lawn dop o gystadlaethau, Le Tour de France yw'r enwocaf. Mae ei hanes hir yn denu dilynwyr o bob cwr o'r byd, ac mae hi hefyd yn un bwysig iawn i'r seiclwyr, a phawb yn ysu am gael hawlio'r crys melyn enwog.

"Mae gyda chi 140 o seiclwyr proffesiynol gorau'r byd yn ymladd am eu lle yn y tîm. Gyda 20 seiclwr ym mhob tîm, a dim ond lle i 10 ar y Tour, maen nhw'n cystadlu ymysg ei gilydd i gael bod yn rhan o'r ras yma. Yn bendant hon yw'r ras fwyaf unpredictable yn y calendr - yn dair wythnos o rasio cyffrous, gan seiclwyr gorau'r byd."

Er mwyn rhoi blas ar fywyd y seiclwyr sy'n rasio, bydd Sara Elen Thomas, partner y Cymro sy'n aelod allweddol o Team Sky Geraint Thomas o Gaerdydd, aelod allweddol o dîm Sky, hefyd yn cyfrannu at y rhaglenni. Drwy ei llygaid hi cawn gip ar fyd Geraint.

Ac aelod ola' tîm cyflwyno S4C yw Alun Wyn Bevan. Does dim terfyn ar ei wybodaeth am y gystadleuaeth ac mi fydd e'n darparu pob ffaith am y daith a'r seiclwyr o'r dechrau i'r diwedd.

Nant Gwrtheyrn