Seiclo

Le Tour de France - y darlun llawn ar S4C

Mae seiclo gorau’r byd i’w weld ar S4C bellach - gan gynnwys cyfres y Clasuron a’r Le Tour de France.

Mae’r seiclo – yn rasio byw ac yn uchafbwyntiau – yn cael eu dangos gydol y flwyddyn ar y rhaglen Seiclo.

Am y wybodaeth ddiweddara’, dewch i’r wefan hon, s4c.co.uk.

Yn ddiweddar, fe wnaeth Seiclo ddangos y rasio o’r Paris-Tours Classic.

Mae sioe newydd chwaraeon S4C Clwb hefyd yn dangos seiclo, gan gynnwys y darllediad cyntaf ar deledu daeaerol o’r seiclwr o Gymru, Manon Carpenter, yn ennill y fedal aur yng Nghwpan Byd Beicio Mynydd yr UCI.

Mae’r rhaglenni wedi cael ymateb da gan wylwyr S4C ac yn magu dilyniant da.

Does dim rhyfedd am hynny gyda chyfweliadau ecsgliwsif yn Gymraeg gyda hyfforddwr Team Sky, Dave Brailsford, blog fideo partner y seiclwr Geraint Thomas, Sara Elen Thomas, yn ogystal â chyfweiadau a chlipiau fideo unigryw a’r rasus eu hunain wrth gwrs.

Rhodri Gomer Davies yw’r prif gyflwynydd, Wyn Gruffydd yn sylwebu, a llu o westeion eraill, fel y seiclwr proffesiynol Gruff Lewis, yn cyfrannu.

Mae Dave Brailsford, y dyn o Ddeiniolen ar odre’r Wyddfa, sydd wedi arwain Team Sky i ddwy fuddugoliaeth yn Le Tour de France, yn falch iawn bod S4C yn rhoi cymaint o sylw i seiclo.

Meddai Dave Brailsford, y Cymro Cymraeg a fagwyd yn Neiniolen, Eryri.

“Mae’n newyddion gwych bod S4C yn dangos y Tour De France a rasys eraill. Mae gweld y rasys ar S4C yn beth gwych a dwi’n gobeithio y bydd yn dod a chynulleidfa newydd o Gymru ac yn annog mwy o Gymry i seiclo.”