Y Ty Cymreig - Sir Ddinbych
24 Mai 15

Llwytho'r fideo...

Gwybodaeth am raglenni

Gwybodaeth am raglenni

Yn y rhifyn hwn, cawn weld enghreifftiau o bensaernïaeth yr hen Sir Ddinbych. Mae yna drysorau lu i'w gweld, gan gynnwys ty hynafol Catrin o Ferain a chartref lleol Henry Salesbury yn Nolbelydr. Cawn gip hefyd ar dros fil o flynyddoedd o hanes yng nghartref gogoneddus y Treforiaid ym Mryncynallt, Y Waun.

Rhagor o benodau

Y diweddaraf