Y Ty Cymreig - Sir Faesyfed
07 Mehefin 15

Llwytho'r fideo...

Gwybodaeth am raglenni

Gwybodaeth am raglenni

Wrth i ni edrych ymlaen at Sioe Amaethyddol Frenhinol Cymru, cyfle arall i gael golwg ar dai yr hen Sir Faesyfed, Sir Nawdd y Sioe eleni, yng nghwmni Aled Samuel a Dr Greg Stevenson. Byddwn yn ymweld â Thy Neuadd, wedi ei adfer yn draddodiadol iawn. Mae Ty Hen yn d y gwirioneddol hen, gydag estyniadau sy'n ymestyn dros gyfnod o bum canrif. Byddwn hefyd yn ymweld â darn clasurol o bensaernïaeth drefol Fictoraidd yn Dolmynach Rhaeadr Gwy a ffermdy clasurol Y Garth, Nantmel.
  • Yn dod i ben mewn 7 diwrnod
  • Dangosiad cyntaf 07 Mehefin 15
  • Dangosiad diwethaf 07 Mehefin 15
  • Munud: 24
  • Ar gael yn y D.U. yn unig
  • Isdeitlau Saesneg a Cymraeg ar gael
  • Gwefan Y Ty Cymreig

Rhagor o benodau

Y diweddaraf