Y Fenai - Gaeaf
21 Mehefin 15

Llwytho'r fideo...

Gwybodaeth am raglenni

Gwybodaeth am raglenni

Mae Afon Menai yn wynebu un o'r gaeafau caleta' yn ei hanes. Tra bod Eglwys Llanedwen yn dathlu'r Nadolig yn yr hen ffordd, mae teulu o seiri coed lleol hefyd yn ceisio gwarchod hen arferion ar hyd y Fenai. Misoedd olaf y flwyddyn ydy'r cyfnod anodda' i griw Bad Achub Biwmares hefyd.
  • Yn dod i ben mewn 23 diwrnod
  • Dangosiad cyntaf 21 Mehefin 15
  • Dangosiad diwethaf 21 Mehefin 15
  • Munud: 47
  • Ar gael yn y D.U. yn unig
  • Isdeitlau Saesneg a Cymraeg ar gael
  • Gwefan Y Fenai

Rhagor o benodau

Y diweddaraf