Pentre Bach - Sych Binc!
30 Mawrth 15

Llwytho'r fideo...

Gwybodaeth am raglenni

Gwybodaeth am raglenni

Mae dillad Jac y Jwc yn wlyb diferu ar y lein, felly mae'n rhaid iddo fynd â nhw at Jemeima er mwyn eu sychu. Ond drwy gamgymeriad, mae siwmper Jac yn mynd i mewn gyda chynfasau gwyn Pili Pala...

Rhagor o benodau