Llwybr yr Arfordir - 01 Gorffennaf 15

Llwytho'r fideo...

Gwybodaeth am raglenni

Gwybodaeth am raglenni

Yn y rhan hon o'r daith ar hyd llwybr Arfordir Sir Benfro byddwn yn ymweld ag Aberdaugleddau, Ynys Sgomer, Penrhyn Marloes a Niwgwl. Bydd Damian Walford Davies yn edrych ar hanes helwyr morfilod yn Aberdaugleddau, a bydd Elinor Gwynn yn darganfod am arbrawf diddorol rhwng tir amaeth a chlogwyni Penrhyn Marloes. Bydd Jon Gower yn gweld ei hoff aderyn - Aderyn Drycin Manaw - ar Ynys Sgomer ac yn trafod problemau erydu'r tir gydag un o drigolion Niwgwl, Roy Watkins.

Rhagor o benodau

Y diweddaraf