Dudley yn Gwledda - Glansevern
27 Mai 15

Llwytho'r fideo...

Gwybodaeth am raglenni

Gwybodaeth am raglenni

Y tro hwn, bydd Dudley yn Gwledda yng Ngwyl Fwyd Cymru sydd wedi ei lleoli yng nghanol harddwch syfrdanol gerddi Neuadd Glansevern. Yn ystod y rhaglen fe fydd yn cwrdd â chwmni RSPB Llyn Fyrnwy sy'n cynhyrchu cig eidion a chig oen organig Cymreig; bydd hefyd yn ymweld â chwmni Pont Farm Foods sy'n cyflenwi bocsus yn llawn cynnyrch o'r fferm boed yn llysiau tymhorol neu'n ddanteithion melys o bob math i drigolion yr ardal. Gwaith caled sydd yn wynebu'r cynhyrchwyr wrth baratoi at yr wyl, ac a fydd digon o gig eidion i fwydo pawb? Bydd Dudley hefyd yn coginio pryd i'n harbenigwr bywyd gwyllt - Iolo Williams, tra bydd y cogydd Eifion Edwards yn paratoi rhywbeth blasus o'r fwydlen yng nghegin The Hand, Llanarmon. Tybed sut flas y caiff criw lleol ar flasu cynnyrch tra gwahanol o'r fro?

Rhagor o benodau

Y diweddaraf