Dwylo'r Enfys - Joel
16 Chwefror 15

Llwytho'r fideo...

Gwybodaeth am raglenni

Gwybodaeth am raglenni

O'u cartref lliwgar a hudol ym Mhendraw'r Enfys, daw'r ddau arwr Cawod a Heulwen i gael hwyl a sbri gyda phlant Cymru. Ar hyd y daith byddan nhw'n defnyddio iaith arwyddo Makaton Cymraeg! Gwisgo i fyny a chwarae siop ydi hoff bethau Joel. Wrth Chwarae Chwilio gyda'r ddau arwr Cawod a Heulwen, mae Joel a'i frawd a'i chwaer yn ymweld â siop i gael syniadau. 'Nôl adref, maen nhw'n gwneud siop pobydd arbennig iawn. Joel ydi'r pobydd, a phan ddaw Nanny a Grandad, mae Joel yn gwerthu bara a chacennau iddyn nhw.
  • Yn dod i ben mewn 16 diwrnod
  • Dangosiad cyntaf 16 Chwefror 15
  • Dangosiad diwethaf 23 Chwefror 15
  • Munud: 12
  • Ar gael yn y D.U. yn unig
  • Isdeitlau Saesneg ar gael

Rhagor o benodau

Y diweddaraf