Gohebwyr: Geraint Talfan Davies

Manylion rhaglenni

Stori taith y newyddiadurwr a'r darlledwr, Geraint Talfan Davies, i Ferlin i ddarganfod stori gyffrous am ei ewythr, Idris Morgan, Cymro ifanc yn wynebu grym y Natsïaid yn y tridegau. Dyddiadur ei ewythr yw unig gydymaith Geraint wrth iddo ddadorchuddio stori am ei gyfeillgarwch â merch ifanc o'r Almaen a'i marwolaeth sydyn hithau. Mae'r farwolaeth yn dod ag Idris wyneb yn wyneb â Wilhelm Brückner, prif adjutant Adolf Hitler, dim ond dyddiau cyn cyflafan Noson y Cyllyll Hirion. Mae hon yn stori bersonol sy'n datgelu gwir bersonoliaeth yr ewythr swil a brofodd agoriad llygad yn yr Almaen yn ddyn ifanc. Mae hefyd yn stori hanesyddol sy'n portreadu teulu cyffredin yn dygymod â thwf pwer Hitler.
Oes gennych chi farn am ein cynnwys?
Cysylltwch â ni!
chat Rhannwch eich sylwadau â ni
A-Y rhaglenni loading
close

Eich adborth

Carwn glywed wrth ein cynulleidfa.
Beth hoffech siarad amdano?