Y Tyrchwyr gyda Iolo Williams - 08 Mawrth 15

Llwytho'r fideo...

Gwybodaeth am raglenni

Gwybodaeth am raglenni

Cyfres o chwe rhaglen yn arddangos bywydau cudd rhai o'r mamaliaid bach mwyaf amlwg ac annwyl yng nghefn gwlad Prydain. Rydym yn gwybod rhywfaint am gwningod, moch daear, a hyd yn oed llygoden bengron y dwr. Ond mae ein gwybodaeth yn deillio o wylio eu hymddygiad ar wyneb y tir. Dyma gyfle i weld sut mae'r anifeiliaid hyn yn byw a bihafio dan ddaear. Drwy adeiladu cartrefi artiffisial, rydym yn medru dangos sut y mae'r tyrchwyr hyn yn byw. Yn y rhaglen gyntaf hon, gydag Iolo Williams wrth y llyw, fe welwn y broses o adeiladu'r cartrefi a chyfarfod sêr y gyfres - y tyrchwyr.

Rhagor o benodau

Y diweddaraf