Y Tyrchwyr gyda Iolo Williams - 22 Mawrth 15

Llwytho'r fideo...

Gwybodaeth am raglenni

Gwybodaeth am raglenni

Yn yr ail raglen o gyfres newydd y Tyrchwyr, byddwn yn sbecian ar yr anifeiliaid wrth iddyn nhw ymgartrefu yn eu cartrefi newydd. Bydd arbenigwyr yn sgwrsio ag Iolo Williams wrth ddadansoddi'r ffordd y mae'r tyrchwyr yn ymddwyn dan ddaear yn eu bywydau bob dydd. A fydd y Tyrchwyr yn hoffi eu cartrefi newydd? A fyddan nhw'n ddigon hyderus yno i ymddwyn yn naturiol? A fyddwn yn medru gwylio'r gwahanol ffyrdd sydd ganddyn nhw o drefnu eu bywydau?

Rhagor o benodau

Y diweddaraf