Y Tyrchwyr gyda Iolo Williams - 29 Mawrth 15

Llwytho'r fideo...

Gwybodaeth am raglenni

Gwybodaeth am raglenni

Erbyn hyn mae'r gwanwyn ar ei ffordd ac mae'r mamaliaid bach yn eu cartrefi ffug yn manteisio ar dywydd gwell. Ac mae hi'n dymor bridio. Mae'r cwningod a llygoden bengron y dwr yn brysur yn magu rhai bach, ond mae'r moch daear ifanc amddifad yn rhy ifanc i fridio. Sut maen nhw'n cael trefn yn eu cartrefi? Ac i ychwanegu at y sialens, mae rhywun arall wedi hawlio lle yn y tyllau!

Y diweddaraf