Aspergers a Ni
04 Gorffennaf 15

Llwytho'r fideo...

Gwybodaeth am raglenni

Gwybodaeth am raglenni

Mae Syndrom Asperger yn rhan o'r sbectrwm Awtistiaeth ac yn y rhaglen hon mae tri o bobl ifanc yn ystyried effaith y cyflwr ar eu bywydau. Dydy e ddim yn afiechyd nag yn salwch a'r brif nodwedd ydy anhawster gyda chyfathrebu cymdeithasol, sy'n gallu creu rhwystredigaeth a phoen i unigolion a'u teuluoedd. Er gwaetha'r trafferthion mae'r tri yn ffyddiog bod codi ymwybyddiaeth yn hanfodol.
  • Yn dod i ben mewn 33 diwrnod
  • Dangosiad cyntaf 04 Gorffennaf 15
  • Dangosiad diwethaf 04 Gorffennaf 15
  • Munud: 23
  • Ar gael yn y D.U. yn unig
  • Isdeitlau Saesneg ar gael

Y diweddaraf