Arfordir Cymru: Môn - 26 Ebrill 15

Llwytho'r fideo...

Gwybodaeth am raglenni

Gwybodaeth am raglenni

Mae Bedwyr Rees ar drywydd rhai o enwau arfordir Môn gan obeithio cofnodi rhai ohonynt a mynd ar drywydd eu hanes. Y tro hwn, mae'n mynd i granca ac yn gweld bod enwau llafar yn gallu arwain at hanesion rhyfeddol.

Rhagor o benodau

Y diweddaraf