Arfordir Cymru: Môn - 10 Mai 15

Llwytho'r fideo...

Gwybodaeth am raglenni

Gwybodaeth am raglenni

Mae Bedwyr Rees ar drywydd rhai o enwau'r llefydd ar hyd arfordir Môn gan obeithio cofnodi rhai ohonynt a mynd ar drywydd eu hanes. Y tro hwn mae Bedwyr yn ymweld ag Ynys Cybi ac yn gweld sut mae gweithgareddau awyr agored yn esgor ar enwau newydd sbon.

Rhagor o benodau

Y diweddaraf