Dyddiadur Ellis: Y Claf Cyntaf

warning Rhybudd Cynnwys

Gall fod y rhaglen hon yn anaddas i blant.

Allech chi gadarnhau eich bod yn ddigon hen i wylio'r rhaglen hon?

play Gwylio'r rhaglen

settings Rheolaeth rieni

Mae rheolaeth rieni'n caniat?u i chi wrthod neu dderbyn mynediad i raglenni sy'n anaddas i blant. Gallwch ei gosod i ofyn am gyfrinair bob tro, neu ddim o gwbl.

play Gwylio'r Rhaglen

settings Rheolaeth rieni

Mae rheolaeth rieni'n caniat?u i chi wrthod neu dderbyn mynediad i raglenni sy'n anaddas i blant. Gallwch ei gosod i ofyn am gyfrinair bob tro, neu ddim o gwbl.

Mewnosod eich cyfrinair rheolaeth rhieni i wylio'r rhaglen hon.

Wedi anghofio'ch cyfrinair?

Mewnosodwch eich cyfeiriad e-bost ac fe anfonwn ni'r cyfrinair atoch chi.

Manylion rhaglenni

Hogyn ifanc o Drawsfynydd oedd Ellis Williams a ymatebodd fel llawer iawn o'i gyfoedion i'r alwad i fynd i ymladd yn y Rhyfel Byd Cyntaf. Ym mrwydr enwog Coed Mametz, dioddefodd anafiadau difrifol i'w wyneb. Treuliodd ddwy flynedd mewn ysbyty milwrol yn Ffrainc gan dderbyn llawdriniaethau arloesol lu mewn ymgais i ail-adeiladu ei wynepryd. Ym 1924, ysgrifennodd Ellis gofnod o'i brofiadau rhyfeddol, cofnod a fu o dan glawr tan nawr. Yn y rhaglen hon daw Huw Garmon â geiriau Ellis Williams yn fyw gan greu darlun gonest a theimladwy o fywyd milwr cyffredin o Gymro mewn rhyfel yn ei holl erchylltra.
  • Dod i ben mewn 13 diwrnod
  • Darlledwyd ar 08 Tachwedd 2015
  • Munud: 48
  • Ar gael yn y D.U. yn unig
  • Isdeitlau Saesneg ar gael
Oes gennych chi farn am ein cynnwys?
Cysylltwch â ni!
chat Rhannwch eich sylwadau â ni
A-Y rhaglenni loading
close

Eich adborth

Carwn glywed wrth ein cynulleidfa.
Beth hoffech siarad amdano?