Gardd Pont y Twr - 24 Mai 15

Llwytho'r fideo...

Gwybodaeth am raglenni

Gwybodaeth am raglenni

Mewn cyfres chwe rhan mae Sioned Edwards a'i theulu yn wynebu'r her o drawsnewid hanner acer o gae i mewn i ardd ar dir hen fferm ei nain a'i thaid ger Rhuthun, sef Plas Pont y Twr. Cartref i'r pedwar am y flwyddyn nesaf ydy carafán gyfyng - tipyn o sialens efo dwy ferch dan 9 oed! Breuddwyd Sioned yw tyfu ei blodau ei hun ar gyfer ei gwaith fel dylunydd blodau. Mae Iwan, ei gwr, yn frwd iawn dros ddefnyddio dulliau gwyrdd ac organig i dyfu bwyd i'r teulu. Ac mae'r genod, Nanw a Malan, eisiau digon o le i chwarae! Mae hon yn stori am chwys, rhwystredigaeth, dadlau a dathlu wrth iddyn nhw geisio gwireddu'r freuddwyd. Heddiw, mae moch fferm y Wern drws nesa' yn clirio'r ardd lysiau'n barod i blannu tatws.

Rhagor o benodau

Y diweddaraf