Merêd
25 Chwefror 15

Llwytho'r fideo...

Gwybodaeth am raglenni

Gwybodaeth am raglenni

Portread tyner o'r hanesydd canu gwerin, yr athronydd a'r cynhyrchydd adloniant o Danygrisiau, y Dr Meredydd Evans a fu farw dros y penwythnos yn 95 oed. Drwy gyfres o gyfweliadau estynedig yn ei gartref diarffordd yng Nghwm Ystwyth ynghyd â chyfweliadau gyda chyfeillion, edmygwyr ac aelodau o'i deulu, dyma ddarlun o ddyn sydd wedi ymgyrchu'n ddiflino dros hawliau i Gymru a'r Gymraeg dros y blynyddoedd ac sydd hefyd wedi cyfrannu'n uniongyrchol tuag at ddiwylliant y wlad. Ag yntau wedi penderfynu'n ddiweddar i ymddeol o lygad y cyhoedd, dyma lwyfan olaf Merêd, lle mae'n edrych yn ôl dros ei fywyd ac yn gwyntyllu ei farn ynglyn â sawl pwnc sy'n agos at ei galon. Darlledwyd y rhaglen gyntaf yn 2014.
  • Yn dod i ben heddiw
  • Dangosiad cyntaf 25 Chwefror 15
  • Dangosiad diwethaf 25 Chwefror 15
  • Munud: 48
  • Ar gael yn y D.U. yn unig
  • Isdeitlau Saesneg ar gael
  • Gwefan Merêd

Y diweddaraf