Hywel Ddoe a Heddiw - 17 Mehefin 15

Llwytho'r fideo...

Gwybodaeth am raglenni

Gwybodaeth am raglenni

Yn y gyfres chwe rhan hon, bydd Hywel Gwynfryn yn ail ymweld â rhai o'r bobl a'r llefydd y bu yn eu ffilmio yn ystod ei yrfa hir ac amrywiol ym myd darlledu. Yn y rhaglen gyntaf, bydd Hywel yn ail ymweld ag Ynys Sgogwm, Sir Benfro. Mae'r ynys wedi aros yn y cof ers iddo ymweld â'r lle 'nôl ym 1966 am y tro cyntaf erioed ar gyfer y rhaglen'Heddiw'. Bydd Hywel yn holi Nia Stephens warden yr ynys am fywyd gwyllt ac adar yr ynys a bydd yn ail ymweld â'r goleudy yno. Bydd Hywel hefyd yn ymweld â'r Stadiwm Emirates yn Llundain, cartref tîm pêl-droed Arsenal a hynny yng nghwmni Dylan Ebenezer. Fe wnaeth Dylan ymddangos ar raglen Hywel Gwynfryn ym 1982 fel crwt ifanc 8 oed i sôn am ei ddiddordeb yng nghlwb pêl-dreod y Gunners. Bob wythnos bydd Hywel hefyd yn cwrdd â wyneb newydd. Heddiw, caiff sgwrs gyda'r Dr Alan Wyn Jones sy'n arbennigo mewn triniaeth cosmetig heb unrhyw ddefnydd o lawdriniaeth. Bydd e'n sôn yn bennaf am driniaethau sy'n cadw'r wyneb yn ifanc.

Rhagor o benodau

Y diweddaraf