Rich a Mark: Rhedeg y Sahara - 31 Mai 15

Llwytho'r fideo...

Gwybodaeth am raglenni

Gwybodaeth am raglenni

Mae'r actor Richard Harrington a'i ffrind a chyd-actor Mark Lewis Jones wrthi'n cystadlu yn un o rasys anodda'r byd, y Marathon des Sables. Mae hon yn antur galed dros dirwedd heriol, mewn tywydd hynod o ddigroeso yn anialwch y Sahara. Bydd yn rhaid iddynt fod yn hunangynhaliol a rhedeg pum marathon a hanner mewn chwe diwrnod, pellter o 156 milltir. Bydd y rhaglen hon yn dilyn tridiau olaf eu her. Sut y bydd y ddau yn ymdopi â chymal hira'r ras? A fyddan nhw'n croesi'r llinell derfyn? Byddai gorffen y Marathon des Sables yn gamp anhygoel.

Rhagor o benodau

Y diweddaraf