Stiwdio Gefn: Nia Ben Aur

Manylion rhaglenni

Rhaglen arbennig o'r Stiwdio Gefn sy'n olrhain hanes opera roc gynta'r Gymraeg, Nia Ben Aur. Cawn ddathlu deugain mlynedd ers y perfformiad cyntaf yn Eisteddfod Genedlaethol Bro Myrddin 1974 yng nghwmni'r awduron, perfformwyr a'r cerddorion a fu'n rhan o'r cynhyrchiad cyntaf hwnnw. Cawn hefyd berfformiadau o'r caneuon yn y gwaith gan nifer o'n hartistiaid cyfoes amlycaf gan gynnwys Gwilym Rhys, Elin Fflur, Casi, Miriam Isaac, Rheinallt Rees, Arwel Lloyd ac Ynyr Roberts. Yn gorws i'r cyfan mae Ysgol Berfformio Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant ynghyd â lleisiau swynol Elain a Ffion Llwyd a Mirain Haf. Fe'i dangoswyd gyntaf yn 2014.
Oes gennych chi farn am ein cynnwys?
Cysylltwch â ni!
chat Rhannwch eich sylwadau â ni
A-Y rhaglenni loading
close

Eich adborth

Carwn glywed wrth ein cynulleidfa.
Beth hoffech siarad amdano?