Gwlad Moc - 10 Mai 15

Llwytho'r fideo...

Gwybodaeth am raglenni

Gwybodaeth am raglenni

Cyfle arall i weld y gyfres sy'n dathlu gwasanaeth unigryw Moc Morgan i gefn gwlad a'r byd darlledu yng Nghymru. Yn cyfuno eitemau archif gyda theithiau newydd yng nghwmni rhai o'i gyfeillion, bydd Moc yn ail ymweld â rhai o'r straeon a'r bobl wnaeth argraff fawr arno. Yn y rhaglen gyntaf, byddwn yn canolbwyntio ar ei gariad cyntaf, sef pysgota ac yn cadw cwmni i Moc bydd y pysgotwr Rhys Llywelyn wrth iddyn nhw roi eu gwialenni yn nyfroedd Llyn Clywedog, Powys, un o hoff lefydd Moc i bysgota. Bydd y ddau hefyd yn mwynhau cwmni John Elfed Jones ac Aled Evans ar yr Afon Tywi i ddal Sewin gyda'r nos. Ac yn Nhrawsfynydd, byddan nhw'n dilyn cyffro Cystadleuaeth Ryngwladol Pysgota Plu Merched gan gofio cyfraniad Moc wrth sefydlu'r gystadleuaeth 25 mlynedd yn ôl. Darlledwyd y gyfres gyntaf yn 2014.
  • Yn dod i ben mewn 20 diwrnod
  • Dangosiad cyntaf 10 Mai 15
  • Dangosiad diwethaf 10 Mai 15
  • Munud: 23
  • Ar gael yn y D.U. yn unig
  • Isdeitlau Saesneg ar gael
  • Gwefan Gwlad Moc

Rhagor o benodau

Y diweddaraf