S4C
Menu

Navigation

Ryde ni wedi creu fersiwn newydd o Clic ichi. Wedi gwylio, mae croeso ichi rannu eich sylwadau gyda ni.  Gwyliwch

George Best: Y Bel a'r Botel

warning Rhybudd rydym wedi canfod rhwystr hysbysebion

Dydyn ni ddim eisiau i chi gael eich rhwystro rhag gwylio ein rhaglenni, ac felly rydym yn gofyn i chi analluogi eich rhwystr hysbysebion i chi weld ein cynnwys.

Dydyn ni ddim yn gorfodi hyn, ond cofiwch fod arian hysbysebion yn gymorth i ni greu cynnwys ac mae rhwystro hysbysebion hefyd yn rhwystro'r chwaraewr fideo rhag gweithio'n gywir e.e ni fydd rhai isdeitlau na thraciau sain ar gael i chi.

playDw i'n deall, chwarae p'un bynnag
circlePlay

Manylion rhaglenni

George Best; Y dewin o Ogledd Iwerddon. Fe'i hadnabyddid yn y cyfryngau fel 'Y pumed Beatle' oherwydd ei fywyd 'roc a rol'. Daeth i amlygrwydd ar, ac oddi ar y cae, ac roedd yr un mor enwog am fwynhau partion ag yr oedd am ei sgiliau pel-droed. Fe wnaeth synnu dilynwyr pel-droed pan gyhoeddodd ei fod yn ymddeol yn 27 oed a'i yrfa yn ei hanterth. Yn y rhaglen ddogfen hon, ceir cyfweliadau gyda'i deulu a'i gyd-chwaraewyr wrth i ni gael cipolwg ar y dyn y tu ol i'r arwr.
  • Dod i ben mewn 22 diwrnod
  • Dangosiad cyntaf 6 Mehefin 2018
  • Dangosiad diwethaf 15 Mehefin 2018
  • Munud: 23
  • Ar gael yn y D.U. yn unig
  • Isdeitlau Saesneg ar gael
Oes gennych chi farn am ein cynnwys?
Cysylltwch â ni!
chat Rhannwch eich sylwadau â ni
A-Y rhaglenni loading
Methu dod o hyd i'r hyn oeddech chi'n chwilio amdano?
close

Eich adborth

Carwn glywed wrth ein cynulleidfa.
Beth hoffech siarad amdano?