Cofio - Gwersylloedd yr Urdd
07 Mai 15

Llwytho'r fideo...

Gwybodaeth am raglenni

Gwybodaeth am raglenni

Ymunwch â Lisa Gwilym a llu o wynebau cyfarwydd i gofio gwersylloedd yr Urdd. Mae'r atgofion o wersylloedd Llangrannog a Glan-llyn yn llifo nôl wrth i'r gwersyllwyr a'r swyddogion gofio'r cymdeithasu, y canu a'r cerdded, yr hwyl a'r hiraeth. Cawn glywed am y chwerthin a'r crio, y doniol a'r trist wrth wylio lluniau archif gwych o'r gwersyllwyr yn y '60au a'r '70au yn profi'r bywyd agored wrth adael cartref, o bosib am y tro cyntaf. Datblygodd cyfeillgarwch oes rhwng llawer ohonynt ac mae'r profiad o fod yn y gwersylloedd wedi creu argraff barhaol ar lawer.
  • Yn dod i ben mewn 15 diwrnod
  • Dangosiad cyntaf 07 Mai 15
  • Dangosiad diwethaf 24 Mai 15
  • Munud: 47
  • Ar gael yn y D.U. yn unig
  • Isdeitlau Saesneg a Cymraeg ar gael
  • Gwefan Cofio

Rhagor o benodau

Y diweddaraf