Neidio at y cynnwys

S4C

Cofio

Gwilym Owen

Gwilym Owen

'Holi a stilio, procio a phryfocio' - y steil o newyddiadura sydd bellach yn gyfystyr â'r darlledwr poblogaidd Gwilym Owen. Ond Gwilym ei hun sy'n cael ei holi yn y rhifyn yma o Cofio.

Wrth dwrio i archif gyfoethog gyrfa sydd eisoes wedi para am hanner can mlynedd, cawn weld rhai o fawrion y genedl yn cael eu stilio gan Gwilym, gan gynnwys Dr Gwynfor Evans pan gyhoeddodd ei fygythiad i ymprydio i farwolaeth yn yr ymgyrch dros Sianel Gymraeg.

Ond fe welwn ochr ysgafn Gwilym hefyd pan fu'n holi Kenneth Williams o'r ffilmiau 'Carry On'. A tybed os unrhywbeth yn yr archif am ei ddyddiau cynnar fel reffarî pêl-droed?

© 2012 S4C
O Gymru / Made in Wales