Neidio at y cynnwys

S4C

Cofio

Linda Griffiths

Linda Griffiths

Y gantores werin Linda Griffiths sy'n cymryd cipolwg nôl i'r gorffennol gyda Heledd Cynwal yr wythnos hon. Mae'r ferch o Faldwyn gyda'r llais unigryw yn cofio'i dyddiau canu gyda Plethyn ac yn datgelu dylanwad traddodiad y plygain ar ei cherddoriaeth.

Mae hi'n sôn am ei dyled i'r diweddar Barchg. Elfed Lewys gafodd ddylanwad aruthrol ar ei gyrfa fel cantores, ac mae gweld lluniau archif ohono yn yr 80au yn profiad hynod emosiynol iddi. Cawn hefyd olwg tu ôl y llenni ar ddiwrnod ffilmio'r gân "Dwylo dros y Môr" a chyfle i gofio noson wyllt ym Mhafiliwn Corwen yn 1976.

© 2012 S4C
O Gymru / Made in Wales