Neidio at y cynnwys

S4C

Cofio

Sue Roderick

Sue Roderick

Cofio'i Dyddiau yn y Rovers Return

Mae'r actores Sue Roderick yn sôn am y cyfnod hwnnw pan oedd hi'n tynnu peints tu ôl i'r bar yn y Rovers Return yn Coronation Street.

Heledd Cynwal sy'n holi Sue, sy'n wreiddiol o Borthmadog, wrth iddynt bori trwy archif ffilm sy'n dangos rhai o uchafbwyntiau gyrfa liwgar yr actores.

Mae Sue, sydd yn byw yn ardal Caerdydd ers dros 30 mlynedd bellach, hefyd i'w gweld mewn archif werthfawr o'r 1960au a'r 1970au pan oedd hi'n gantores ifanc yn canu ar sioeau adloniant Cymraeg.

Rovers Return

"Roedd yn brofiad reit anhygoel i fynd ar Coronation Street achos roeddwn i wedi bod yn ffan mawr o'r sebon ers o'n i'n fach. Fedrwn i ddim coelio mod i'n cerdded i mewn i'r Rovers Return. Ma'r lle yn eicon,"meddai'r Sue am ei chyfnod yn chwarae rhan Megan Morgan yn 1990.

"Roedd gweithio hefo Julie Goodyear (Bet Lynch) ac Alec Gilroy (Roy Barraclough) yn brofiad gwych. Fe ddes i a Roy yn ffrindiau mynwesol, fuon ni'n gweithio mewn pantomeim hefo'n gilydd wedyn 'ny a dyn ni'n dal yn anfon cardiau Nadolig at ein gilydd."

Hedd Wyn

Un o uchafbwyntiau gyrfa actio Sue yw ei rhan yn y ffilm Hedd Wyn, a gafodd ei henwebu ar gyfer Oscar yn 1994 yn y categori Ffilm Orau mewn iaith Dramor. Mae hi'n cofio cyfarfod nifer o sêr y sgrin fawr ar y noson wobrwyo.

Bydd y rhaglen hefyd yn cynnwys archif o Sue yn gantores ifanc yn canu ar sioeau teledu o'r 1960au gyda chanwr arall o ardal Porthmadog, Treflyn Jones. Mae un clip arbennig o raglen HTV Cymru, Yr Wythnos sydd yn ei dangos hi a Treflyn yn canu cân brotest ar lannau'r Cob, Porthmadog, fel rhan o'r ymgyrch i amddiffyn hawliau pobl leol i bysgota ac ymdrochi ar lannau'r morglawdd.

© 2012 S4C
O Gymru / Made in Wales