Neidio at y cynnwys

S4C

Cofio

Emyr Wyn

Emyr Wyn

Bydd Emyr Wyn, y canwr, actor, perfformiwr, dychanwr a'r cefnogwr rygbi brwd, yn ymuno â Heledd Cynwal i gofio ei yrfa liwgar.

Mae Emyr yn enwog bellach fel y cymeriad Dai Scaffalde ar Pobol y Cwm, ond mae wedi bod yn wyneb cyfarwydd ar y Sianel ers ei lansio yn 1982.

"Roedd mam dal i ofyn tan yn gymharol ddiweddar 'Pryd wyt ti'n mynd i gael job go iawn?'" meddai Emyr, "Ond ar ôl ryw ddeugain mlynedd a mwy yn y busnes, dwi'n credu ei bod hi wedi setlo nawr na fydda i byth yn gwneud unrhyw swydd arall."

Mae'r rhaglen yn rhan o noson arbennig gyda dwy bennod o'r opera sebon Pobol y Cwm gefn wrth gefn am 20:00 20:25, gyda Cofio yn dilyn am 21:00.

Mae Heledd yn tywys Emyr yn ôl i ddechrau ei yrfa, gyda chlip teledu ohono'n fachgen ifanc yn perfformio ar lwyfan Eisteddfod Genedlaethol Llanelli yn 1962. Fe ryddhaodd Emyr sawl record pan oedd yn blentyn, ac fe ddatblygodd ei yrfa gerddorol ymhellach wrth sefydlu'r grŵp gwerin Mynediad am Ddim tra'n astudio ym Mhrifysgol Aberystwyth.

Mae clwb rygbi'r Scarlets yn rhan fawr o fywyd Emyr, ac roedd yn y dorf ar ddiwrnod y gêm fawr pan gurodd Llanelli y Crysau Duon yn 1972.

"Roedd e'n ddiwrnod bythgofiadwy ac yn un o ddiwrnodau mawr fy mywyd i," meddai Emyr wrth iddo wylio clip o'r gêm epig.

Am y saith mlynedd ddiwethaf, mae Emyr wedi bod yn aelod o bwyllgor y Scarlets, wedi i'r diweddar Ray Gravell ei argymell ar gyfer y swydd. Mae hefyd yn trefnu tripiau cyson i weld y tîm yn chwarae dramor.

"Eleni buon ni yn Toulon a Brive ymysg llefydd eraill ac mae'r ffrindiau oedd gyda mi yn ôl yng ngêm Seland Newydd yn 1972 yn dal i ddod gyda fi heddiw. Ac mi fyddwn ni'n dal i'w dilyn nhw tra bod rygbi yn cael ei chwarae gan y Scarlets."

© 2012 S4C
O Gymru / Made in Wales