Neidio at y cynnwys

S4C

Cofio

Elinor Jones

Elinor Jones

Mae Heledd Cynwal yn gyfarwydd iawn â'i gwestai yn y rhifyn hwn o Cofio, wrth iddi groesawu ei mam, y ddarlledwraig Elinor Jones, i rannu ei hatgofion.

Yn y rhaglen nos Wener 25 Mehefin bydd y fam a'r ferch yn mynd ar daith drwy'r archif gan fwynhau clipiau o rai o uchafbwyntiau gyrfa'r gyflwynwraig gan gynnwys cyhoeddi geni sianel S4C ar raglen newyddion Y Dydd.

"Dwi'n cofio gwneud y cyhoeddiad am S4C," meddai Elinor. "Roedd pawb yn gyffrous iawn."

Mae Elinor bellach yn gyflwynydd ar y gyfres gylchgrawn Jonesaglen mae hi wedi ei chyflwyno ers iddi ddechrau yn 2005. Cyn symud i yrfa ym maes darlledu, roedd Elinor yn gweithio fel athrawes, ond roedd yn gyfnod bur anhapus iddi.

"Roedd hi'n chwe blynedd o artaith pur," meddai Elinor. "Dim byd yn erbyn yr athrawon na'r disgyblion, ond doeddwn i ddim yn mwynhau'r profiad o ddysgu. Dwi'n codi fy nghap i bob athro ac athrawes yn y wlad am eu bod nhw'n gwneud gwaith clodfawr."

Mae Elinor wedi cyfweld â channoedd o bobl gan gynnwys enwogion y byd adloniant megis Frankie Howerd a Kenneth Williams, ond un sydd yn aros yn y cof yn arbennig ydy Anthony Hopkins.

Fe gafodd hi gyfle i gynnal cyfweliad hir â'r actor byd enwog ar gyfer noson gyntaf Bafta Cymru. Cofia sut y bu iddi dreulio cryn amser yn ei gwmni wrth baratoi ar gyfer y cyfweliad o flaen cynulleidfa yn Neuadd Dewi Sant, Caerdydd.

"Roedd e wastad yn gwrtais, ac yn hynaws iawn, ond doeddwn i byth yn teimlo fy mod i'n ei nabod e. Dwi ddim yn credu gall neb fyth 'nabod Anthony Hopkins. Mae yna rywbeth y tu mewn iddo fe sydd yn gymysg oll i gyd.

"Dwi'n cofio fe'n dweud wrtha i unwaith 'Do you know, if I hadn't been an actor I'm sure I would have been a murderer - there's this rage in me'," ychwanega Elinor am seren Silence of the Lambs.

Mae hi hefyd yn sôn am raglenni cofiadwy eraill, gan gynnwys pennod o'r gyfres Saesneg On The Road With Elinor lle buodd yn holi John a'i frawd Dafydd ar fferm anghysbell Nantllwyd, sydd ddeng milltir o'r dref agosaf, Tregaron.

Wrth wylio clipiau eraill mae Elinor yn synnu, gan wrido, cymaint mae steil cyflwyno wedi newid dros y blynyddoedd. Ond ar ddiwedd y rhaglen, caiff Elinor dalu'r pwyth yn ôl, gyda chlip o Heledd yn blentyn yn canu ar deitlau agoriadol rhaglen Y Byd a'i Bethau.

© 2012 S4C
O Gymru / Made in Wales