Neidio at y cynnwys

S4C

Cofio

Hywel Gwynfryn

Hywel Gwynfryn

Bydd Heledd Cynwal yn gofyn 'Helo sut 'da chi?' i un o gonglfeini darlledu yng Nghymru mewn rhifyn arbennig o Cofio.

Bydd y darlledwr, fu'n cyfarch y genedl gyda'r geiriau 'Helo sut 'da chi' am flynyddoedd lawer, yn cofio rhai o uchafbwyntiau ei yrfa gyda chymorth clipiau ffilm o'r archif. O'r holl enwogion mae Hywel wedi cwrdd â nhw drwy ei waith, mae 'na un cyfweliad wnaiff o byth ei anghofio, sef treulio dau funud yng nghwmni'r bocsiwr Cassius Clay, sy'n fwy adnabyddus gyda'r enw Muhammad Ali.

"Ges i'r fraint o gwrdd ag o ym 1966, wrth iddo baratoi ar gyfer ei ffeit yn erbyn Henry Cooper," meddai Hywel. "Wna i byth anghofio'r ddau funud yna ges i gyda fo," ychwanega, wrth adrodd yr hanes pan gyflwynodd gyfrol o gerddi TH Parry-Williams i'r pencampwr bocsio byd enwog.

Mae Hywel wedi, ac yn parhau i fwynhau gyrfa lwyddiannus, ond mae'n datgelu mai camddealltwriaeth wnaeth arwain ato'n ennill swydd yn y diwydiant yn y lle cyntaf.

"Mi es i weithio yn The Borough Arms yng Nghaerdydd, ac un noson daeth criw'r rhaglen Heddiw i mewn, Nan Davies ac Ifor Rees yn eu plith. Mi oedd Nan yn siarad â mi ac yn gofyn beth oeddwn i'n ei wneud yma, a minnau'n esbonio 'mod i am fynd yn athro drama. Roedd yn amlwg fod ganddyn nhw ddiddordeb yn hynny, roeddwn i'n meddwl, oherwydd mi wnaethon nhw ofyn i mi fynd lawr i'r stiwdio am gyfweliad," meddai Hywel.

"Ond 'nes i gamddeall, achos ar ôl cyrraedd mi sylweddolais i mai cyfweliad oedd hwn ar gyfer ymuno â rhaglen Heddiw. Roedden nhw'n chwilio am rywun fel partner i Owen Edwards, prif gyflwynydd y rhaglen."

Mae Hywel yn talu teyrnged i'r diweddar Owen Edwards, fu farw ym mis Awst 2010, gan gofio'r cyngor a rannodd gydag ef ar ddechrau ei yrfa sydd wedi aros gydag ef hyd heddiw.

"Y cyngor cyntaf ddwedodd o oedd anghofia mai camera ydi o, mi wyt ti'n siarad efo teulu sydd yn dy wylio di, os fedri di gofio hynny yna mi fyddi di'n edrych yn naturiol. Y peth arall ddywedodd o wrtha i oedd bod gwrando yn bwysig. 'Paid ag ysu i ofyn cwestiynau,' meddai. 'Gwrando, ac yna gofyn y cwestiwn nesa''' meddai Hywel.

Cawn fwynhau clip ohono yn troelli'r disgiau yn cyflwyno'r rhaglen radio gerddoriaeth bop Gymraeg gyntaf yn 1968, gyda'i steil unigryw o gyflwyno. Hefyd sawl clip ohono yn cyflwyno nifer o raglenni teledu gan gynnwys y gyfres boblogaidd 'Rhaglen Hywel Gwynfryn' yn yr 80au pan yr oedd cyfle iddo sgwrsio a thynnu coes y gynulleidfa.

Yn dilyn y rhaglen am 21:35, bydd cyfle i fwynhau pennod archif o Rhaglen Hywel Gwynfryn o 1980au gyda Hywel yn trafod ofnau a ffobiâu gyda'r gynulleidfa a gwesteion arbennig.

© 2012 S4C
O Gymru / Made in Wales