Neidio at y cynnwys

S4C

Cofio

Rhodri Morgan

Rhodri Morgan

Yn y sied ar waelod yr ardd yn hytrach nag yn Nhŷ'r Arglwyddi bydd Prif Weinidog Cymru, Rhodri Morgan yn treulio'i amser ar ôl ymddeol o wleidyddiaeth.

"Pan fod pobl yn gofyn, 'Fyddwch chi ddim yn Nhŷ'r Arglwyddi?' dwi'n dweud, 'Na, fydda i yn y sied," medd Rhodri.

Un o brif ddiddordebau'r Prif Weinidog yw gwaith coed ac mae'n sôn wrth Heledd am y pleser mae'n cael o wneud celfi gardd yn y sied lle mae'n bwriadu gwario cryn dipyn o'i amser hamdden.

Cofio

Mae'r Prif Weinidog yn sôn am ei ieuenctid, ei fagwraeth yn Radyr, Caerdydd, ac am ddyddiau cynnar Cymreictod yn y brifddinas.

Aeth i brifysgol Rhydychen ym 1958 ar yr un adeg a'i frawd hŷn Prys a oedd wedi gwneud dwy flynedd o wasanaeth milwrol.

Mae gweld clip ffilm o Prys yn cael ei gyfweld yn pyntio ar yr afon yn ei ddyddiau coleg yn brofiad emosiynol i Rhodri.

Ffilmiau archif

Myfanwy Howell o'r rhaglen deledu 'Amser Te' sy'n cyfweld â Prys mewn eitem ar amharodrwydd Prifysgol Rhydychen ac Undeb y Myfyrwyr bryd hynny i adael i fwy o ferched astudio yn y colegau.

Mewn darn arall o ffilm o'r archif mae Jim Griffiths, Ysgrifennydd Gwladol cyntaf Cymru, ac un o arwyr Rhodri Morgan, yn galw am Gyngor Etholedig i Gymru. Ond mae'n amau gwerth cael Senedd i Gymru.

© 2012 S4C
O Gymru / Made in Wales