Neidio at y cynnwys

S4C

Cofio

Siw Hughes

Siw Hughes

Ysgol profiad Siw Hughes

Pam dorrodd yr actores Siw Hughes i mewn i'w hysgol, Ysgol Gyfun Llangefni, ar ddiwrnod priodas y Dywysoges Anne a'r Capten Mark Phillips ym mis Tachwedd 1973?

Yr actores Siw Hughes, sydd yn fwyaf adnabyddus fel y cymeriad brathog, Kath Jones yn Pobol y Cwm, yn egluro'r cyfan wrth Heledd Cynwal yn Cofio, y gyfres sy'n rhoi'r cyfle i wylwyr ddod i nabod rhai o bobl amlycaf Cymru yn well drwy sgwrs a ffilm.

Protestio

Protest oedd y weithred yn erbyn cau ysgolion fel rhan o ddathlu'r briodas Frenhinol.

"Penderfynodd criw bach ohonom ni dorri mewn i'r ysgol i ddangos ein protest bod yr ysgolion wedi'u cau i ddathlu'r briodas ," meddai Siw.

"Y cyd-destun oedd yr holl ymgyrchu dros yr iaith yn y cyfnod hwnnw. Roeddem ni yn ein harddegau ac eisiau gwneud ein rhan a ddim yn siŵr iawn sut i wneud hynny, sut i ddiffinio'n hunain ac yn meddwl 'Mae hwn yn gyfle i dynnu sylw. Priodas Frenhinol Brydeinig - mae hyn yn sarhad arnom ni fel cenedl!'"

Hiraeth am Kath

Mae ei chymeriad yn Pobol y Cwm wedi mynd i fyw i Bortiwgal ond mae Siw yn gobeithio gweld yr hen siswrn yn dychwelyd. "Mae gen i hiraeth mawr amdani," medd yr actores, a fabwysiadodd acen deheuol er mwyn chwarae'r rhan.

Mae Siw hefyd yn trafod y rhai fu'n ddylanwad pwysig ar ei gyrfa ar lwyfan ac ar deledu a thrwy wahanol glipiau mae'n olrhain hanes cyfnod prysur iawn yr 80au, cyfnod cynnar S4C pan fu'n ymddangos mewn llawer o raglenni fel Ffalabalam, Caryl, Heno Heno a Codi Pais.

"Roedd hi'n braf bod yn rhan o dwf a datblygiad y sianel. Mae'r proffesiwn wedi newid gymaint oherwydd S4C," meddai.

© 2012 S4C
O Gymru / Made in Wales