Neidio at y cynnwys

S4C

Cofio

Bryn Fôn

Bryn Fôn

Mae'r actor a chanwr poblogaidd Bryn Fôn yn sôn am dridiau mwyaf cythryblus ei fywyd yn rhaglen gyntaf y gyfres newydd.

Yn 1990 arestiwyd Bryn Fôn, sy'n dod o Lanllyfni, ger Caernarfon, ar amheuaeth ei fod yn rhan o ymgyrch losgi tai haf Meibion Glyndŵr. Cafodd ei gadw yn gaeth yng ngorsaf heddlu Dolgellau a'i ryddhau yn y diwedd ar fechnïaeth.

Meibion y Fflam

Credir hyd heddiw mai un o ganeuon Bryn Fôn a'i grŵp, Sobin a'r Smaeliaid - cân o'r enw 'Meibion y Fflam' - oedd y rheswm i'r canwr gael ei arestio. Er hynny, mae Bryn yn dweud ar y rhaglen na soniodd yr heddlu am y gân tan brynhawn olaf ei gyfnod dan glo.

Wrth edrych yn ôl ugain mlynedd, mae Bryn yn siarad am effaith yr holl ddigwyddiad ar ei deulu. "Wnaeth o ddeud yn arw ar fy mam a'n nhad," meddai. "Roedd fy nhad yn dyst i'r holl beth, roedd o yno yng nghanol yr arestio. Wnaeth o ddeud yn arw arno fo ac yn sicr fe ddeudodd ar fy mam. Dwi ddim yn meddwl y bu fy mam erioed yr un fath wedyn o ran ei nerfau."

Yn ôl Bryn yr unig beth da ddaeth o'r holl beth oedd bod gwerthiant CDs Sobin a'r Smaeliaid wedi "mynd drwy'r to."

Y dyddiau cynnar

Mae Bryn yn sôn hefyd am ei gyfnod cynnar fel canwr gyda'r grŵp Crysbas, ei waith fel actor gan gynnwys ei ran fel Tecs, gôl-geidwad Bryncoch United yng nghyfres gomedi boblogaidd S4C C'mon Midffîld. Clywn sut arweiniodd ei ddiddordeb mewn rhedeg a chadw'n heini at deitl 'Hync y Mis' yng nghylchgrawn She yn yr 1980au.

© 2012 S4C
O Gymru / Made in Wales