Neidio at y cynnwys

S4C

Cofio

Edward H Dafis

Ailfyw 'breuddwyd roc a rôl' Edward H Dafis

Edward H. Dafis, grŵp roc Cymraeg enwoca'r 70au, fydd yn edrych yn ôl ar y bywyd roc a rôl gyda Lisa Gwilym mewn rhifyn arbennig o'r gyfres Cofio nos Sadwrn ar S4C. Mae'r rhaglen yn ddechrau ar noson o raglenni yn dathlu llwyddiant y band ac yn rhoi llwyfan i rai o'u caneuon mwyaf cofiadwy.

Yn Cofio gydag Edward H Dafis, bydd Dewi 'Pws' Morris, Hefin Elis, John Griffiths, Charli Britton a Cleif Harpwood yn trafod y dylanwadau cerddorol a gwleidyddol ar eu cerddoriaeth arloesol ac yn datgelu'r rhesymau dros y chwalfa ym 1976 a'r pwysau i ail-ddechrau ddwy flynedd yn ddiweddarach.

Gyda chyfraniadau gan rai o'u dilynwyr ffyddlon mae'r rhaglen yn cynnwys archif ffilm gwych o berfformiadau gorau'r band gan gynnwys y noson ffarwel fythgofiadwy ym Mhafiliwn Corwen yn ogystal â'r gyngerdd gyntaf ar ôl ail-ffurfio yn Nhalybont ym 1978.

Yn ogystal â defnyddio archif gerddorol gyfoethog o hen gyfweliadau a chyngherddau'r band, cawn gyfle i glywed atgofion, storïau a chyfrinachau direidus aelodau'r band bron i ddeugain mlynedd ers iddyn nhw ffurfio ym 1973.

Meddai Dewi 'Pws', canwr a gitarydd y band, "Buon ni mor llwyddiannus, fi'n credu, achos y ffaith bod pobl yn joio gweld ein bod ni'n joio eu gweld nhw'n joio, a bod y peth yn bownso 'nôl a mla'n."

Dywed Cleif Harpwood fod rhai wedi eu hannog nhw i gyfieithu eu caneuon nhw er mwyn mynd yn broffesiynol a gwneud yn dda yn y byd cerddorol Saesneg. "Ond i mi, nid dyna oedd y bwriad," eglura Cleif, a adawodd y grŵp Ac Eraill ym 1973 er mwyn ymuno â chriw Edward H.

"Roedd y bwriad yn wleidyddol. Y bwriad oedd defnyddio'r Gymraeg i roi haen arall, haen gyfoes i'n pobl ifanc ni, ac i'r genedl yn gyffredinol."

Yn dilyn Cofio, bydd cyfle i weld dwy raglen o'r archif sy'n rhoi llwyfan i'r band - cyngerdd Edward H a Chyfeillion a rhifyn arbennig o'r gyfres Noson Chis a Meinir. Caneuon y band fydd yn cael sylw Huw Chiswell a Meinir Gwilym a bydd artistiaid megis Ryland Teifi, Angharad Brinn a Llew Davies yn gosod eu stamp bersonol ar y caneuon.

© 2012 S4C
O Gymru / Made in Wales