Neidio at y cynnwys

S4C

Cofio

Caryl Parry Jones

Llond bol o chwerthin a Sangria yn heulwen Ibiza Ibiza

Mae llawer o bobl yn ceisio eu gorau glas i anghofio ambell beth o'r 80au - y dillad, y colur, y steiliau gwallt - ond, mae'r ffilm gomedi Ibiza Ibiza yn aros yn y cof, a hynny chwarter canrif ers iddi gael ei dangos am y tro cyntaf.

Nos Sadwrn, 27 Awst, bydd Cofio Ibiza Ibiza yn ein tywys yn ôl i 1986 i hel atgofion am y ffilm eiconig yng nghwmni aelodau'r cast, Caryl Parry Jones, Siw Huws, Emyr Wyn, Huw Chiswell a'r cynhyrchydd/cyfarwyddwr Ronw Protheroe. Ac i ddilyn, bydd cyfle i weld y ffilm ei hun.

Meddai Caryl Parry-Jones, a ysgrifennodd y sgript yn ogystal â chwarae rôl Glenys, Delyth a Lavinia, "Dwi'n credu mai un o'r rhesymau mae Ibiza Ibiza yn dal mor boblogaidd ydy nad oes dim byd tebyg wedi bod yn y Gymraeg ers hynny. Mae'r ffaith bod y lle yn edrych yn neis gyda'r elfen wyliau a'r stori ramant yn apelio hefyd."

Ond, y prif atyniad ym marn Caryl yw'r cymeriadau, sydd yn dal mor fyw heddiw ag yr oedden nhw ym 1986.

"Roedden nhw'n gymeriadau oedd wedi eu sefydlu yn barod yn y cyfresi sgestsys roeddwn i'n eu gwneud i HTV. Ond hefyd dwi'n credu fod pawb yn 'nabod rhywun sy'n debyg i bob cymeriad," meddai Caryl am lwyddiant cymeriadau fel Glenys a Rhisiart, cwpl priod diwylliedig o sybwrbia'r brifddinas.

"Wnes i ddim eu selio nhw ar neb yn benodol. Ydw, dwi'n nabod lot o bobl sydd fel Glenys a Rhisiart ac mae yna lot o bobl wedi gofyn ai 'hwn a hwn' neu 'hwn a'r llall' ydy'r rheina? Ond, defnyddio elfennau o wahanol bobl wnes i.

"Peth arall sy'n apelio ydy eu bod nhw yn gymeriadau cwbl Gymreig. Mae gan bob cymdeithas eu 'teips', a digwydd bod 'teips' Cymreig ydy'r rhain. Ac mae'r cymeriadau yn dal yn bod heddiw er eu bod nhw falle yn fersiynau newydd."

Roedd digon o hwyl i'w gael wrth ffilmio yn heulwen Ibiza, ac mae Siw Huws yn cyfaddef iddi gael trafferth cadw wyneb syth ar adegau!

"Roedd Caryl yn gwneud i mi chwerthin a'r cymeriad Delyth yn enwedig," meddai Siw, oedd yn chwarae rhannau Bethan ac Enfys. "Roedd hi'n anodd iawn cadw wyneb syth!"

Cawn glywed yn y rhaglen am rai o'r helbulon y tu ôl i'r camera gan gynnwys colli deuddydd o waith am fod yr offer ffilmio wedi cael ei anfon i Fadrid. A beth oedd hanes Huw Chiswell a'r tryncs gwyrdd llachar? Cawn glywed y cyfan mewn noson o Sangria, haul a digonedd o chwerthin ar S4C.

© 2012 S4C
O Gymru / Made in Wales