Neidio at y cynnwys

S4C

Cofio

T H Parry Williams

T H Parry Williams

Cofio'r ysgolhaig a llenor, Syr TH Parry Williams yn y ffilm "Pan Oeddwn Fachgen" o 1966.

Lisa Gwilym sy'n cyflwyno'r rhaglen o Rhyd Ddu, lle ganwyd T.H. Parry Williams, yn fab i ysgolfeistr.

Mae'n disgrifio ei blentyndod hapus ar aelwyd Ty'r Ysgol a sut drodd yr hapusrwydd i dristwch pan oedd yn unarddeg mlwydd oed. Roedd yn dangos dawn academaidd yn gynnar ac ennillodd ysgoloriaeth i Ysgol Porthmadog.Bu'n rhaid iddo adael aelwyd clyd ei gartre i dreulio chwe mlynedd yn byw mewn llety ym Mhorthmadog, lle roedd yn hiraethu'n arw am ei deulu.

© 2012 S4C
O Gymru / Made in Wales