Cor Cymru

Côr Cymru 2017

Côr Cymru 2017

Amodau Côr Cymru 2017

Ffurflen gais Côr Cymru 2017

Côr Cymru Cynradd 2017

Amodau Côr Cymru Cynradd 2017

Ffurflen gais Côr Cymru Cynradd 2017


Y corau gorau yn mynd benben â'i gilydd yn Côr Cymru 2015

Corau Meibion

 • Corau Merched

 • Corau Cymysg

 • Corau Plant

 • Corau Ieuenctid

  Ugain o gorau, pump o gategorïau, ond dim ond un wobr. Dros y chwe wythnos nesaf, bydd S4C yn gartref i gystadleuaeth Côr Cymru 2015. Cynhelir y gystadleuaeth bob yn ail flwyddyn, ac mi fydd Heledd Cynwal a Morgan Jones yn ein tywys drwy'r rowndiau cynderfynol wrth i gorau gystadlu ar gyfer lle yn y ffeinal ar benwythnos 18-19 Ebrill.

  Ers i'r gystadleuaeth ddechrau yn 2003, mae pedwar côr wedi dod i'r brig, ac mae'r gystadleuaeth yn awr ymhlith uchafbwyntiau'r calendr canu cystadleuol yng Nghymru. Caiff y cystadleuwyr eu rhannu i bum categori: corau meibion, corau merched, corau cymysg, corau ieuenctid a chorau plant.

  Hefyd, am y tro cyntaf eleni, bydd rhaglen arbennig yn coroni'r côr ysgol gynradd orau yn y rhaglen arbennig Côr Cymru Cynradd.

  Y corau sydd drwodd yng nghategori'r corau ieuenctid yw Côr Aelwyd JMJ Bangor, Côr y Cwm (Cwm Rhondda), Côr Hŷn Ysgol Glanaethwy ac Ysgol Gerdd Ceredigion.

  Y corau meibion fydd yn cystadlu yw Bois Ceredigion, Cantorion Colin Jones (Wrecsam), Bechgyn Bro Taf (Caerdydd), a Chôr Meibion Rhosllannerchrugog.

  Y corau merched fydd yn cystadlu yw Côr Merched Sir Gâr, Llunsain, Parti Llwchwr a Chôr Merched y Waun Ddyfal (Caerdydd).

  Y corau plant eleni yw Côr Cytgan Clwyd, Côr Heol y March (Y Bont-faen), Côr Iau Ysgol Glanaethwy a Chôr Ieuenctid Môn.

  A'r corau cymysg fydd yn cystadlu yw Cywair (Ceredigion), Côr Crymych a'r Cylch, Tempus (Hwlffordd) a Chôr Aethwy.

  Bydd y corau cynradd yn cystadlu mewn rhaglen ar wahân fydd i'w gweld yn fyw ar y penwythnos mawr. Yr ysgolion fydd yn cymryd rhan fydd Côr Ysgol Iau Llangennech, Ysgol Gymraeg Teilo Sant (Llandeilo), Côr Ysgol y Wern (Llanisien, Caerdydd) a Chôr Ysgol Iolo Morganwg (Y Bontfaen).

  Bydd yna ddwy wobr ar y noson, gyda gwobr y beirniaid ynghyd â gwobr y gwylwyr, lle bydd gan y gynulleidfa gartre' gyfle i bleidleisio am eu hoff gôr.

  Cynhelir y gystadleuaeth yng Nghanolfan y Celfyddydau, Aberystwyth.

  Mae angen Flash i wylio'r fideo hwn