S4C
Dewisiadau

Cynnwys

Rebecca Keatley

DIWRNOD 1: Fe aeth fy nghyd-gyflwynydd Alex Winters ar y rhaglen ac roedd e'n canu clodydd y profiad, ac roedd hi'n swnio fel llawer o hwyl, felly dyma fi! Doedd Cymraeg ddim yn orfodol yn yr ysgol yn fy nghyfnod i ond fel astudiais i'r iaith er roeddwn i'n well yn Ffrangeg ac Almaeneg. Mae'r gwahanol gytseiniaid yn y Gymraeg yn ddryslyd iawn! Dwi'n edrych ymlaen at ddod i 'nabod pawb a chael hwyl wrth ddysgu Cymraeg. Dwi'n dysgu cymaint o CBeebies ac mae wastad rhywbeth newydd i'w ddysgu. Ond dwi ddim yn edrych ymlaen at fynd ar y dwr!

DIWRNOD 3: Mae'r technegau dysgu yn wych ac mae'r tiwtoriaid yn gwneud popeth mor ddiddorol. Mae gwneud pethau'n hwyl yn bwysig i mi, ond roedd popeth yn ormod heddiw oherwydd fy mod i wedi blino ac mae dysgu iaith yn broses flinedig. Does dim llonydd i'w gael ac mae angen i mi arafu! Ond dwi'n deal cymaint yn fwy o'r iaith erbyn hyn. O ran y grwp, mae un yn ffeindio cydbwysedd naturiol fod yn flaengar a chymryd cam yn ôl weithiau. Dwi wedi bod yn fwy o arsylwr hyd yma lle mae eraill wedi bod yn mwynhau'r sylw ar y camerâu efallai! Ond mae'n llawer o hwyl a bron iawn fel bod mewn rhaglen gomedi! Rwy'n benderfynol o adael yma gyda llwyth o Gymraeg!

Methu dod o hyd i'r hyn oeddech chi'n chwilio amdano?