S4C
Dewisiadau

Cynnwys

Chris Corcoran

DIWRNOD 1: Fe glywais i bethau da iawn am y rhaglen cyn derbyn y cynnig i ddod arno, felly dwi'n falch iawn o'r cyfle. A doeddwn i ddim am wrthod y cyfle i ddysgu mwy o Gymraeg. Fe ddysgais i Gymraeg yn yr ysgol, ond dewisais i Ffrangeg yn lle. Dydw i ddim yn siwr faint o Gymraeg sydd gyda fi erbyn hyn. Dwi'n cofio Mr Williams yn taflu sialc atom ni yn y dosbarth ac ypsetio Mrs Cox, ond hefyd yr eisteddfodau gwych roedd adran y Gymraeg yn eu cynnal. Dwi'n edrych ymlaen at weld os ydw i'n gallu cofio'r Gymraeg sydd gyda fi a chynnal sgwrs gyda fy ffrindiau sy'n siaradwyr iaith gyntaf. Byddai'n braf os na fyddai rhaid iddyn nhw newid i'r Saesneg tra'n siarad â fi. Mae cof anobeithiol gyda fi ond mae'r arddull addysgu yn swnio'n gyffrous.

DIWRNOD 3: Ar hyn o bryd, dwi wedi blino cymaint dwi braidd yn gallu cofio unrhyw beth dwi wedi gwneud o gwbl! Dwi'n credu fwrais i ryw wal yn y dosbarth heddi gyda'r eirfa newydd. Heddiw, aethom ni i flasu gwîn a bu'n rhaid i ni wahaniaethu rhwng gwîn coch, gwyn a rhosliw gan ddefnyddio geiriau Cymraeg. Roedd hi'n hawdd dweud y gwahaniaeth ond roedd enwi'r gwahanol flasau yn her, ond roedd Tom yn ddoniol iawn ar ôl gwneud jôc am y gwelltyn yn ei wydr! Steve enillodd yr her, gwaetha'r modd! Byddwn i wrth fy modd pe bai gyda ni bythefnos cyfan yma i dreulio'r holl ry'n ni wedi ei ddysgu achos dyw'r geiriau ddim yn suddo i mewn i'r graddau ro'n i'n disgwyl, ond dwi'n obeithiol iawn am weddill yr wythnos.

Methu dod o hyd i'r hyn oeddech chi'n chwilio amdano?