S4C
Dewisiadau

Cynnwys

Jamie Baulch

DIWRNOD 1: Dw i wastad wedi eisiau dysgu Cymraeg â bod yn onest. Dwi mor falch o fod yn Gymro ac yn teimlo tipyn o embaras nad ydw i'n gallu siarad yr iaith. Fe ddaeth y cyfle yma ac ro'n i'n barod amdani. Mae'n rhaid i chi ddweud 'ie' i'r cyfleoedd yma, yn union fel wnes i ar 'Dancing on Ice' rai blynyddoedd yn ôl. Mae'n rhaid i chi roi eich hun yn y sefyllfa lle gallwch chi ddysgu'r peth mewn ffordd fwy hwyl na mynd ar gwrs traddodiadol.

Does dim gair o Gymraeg gyda fi. Roedd tyfu lan o gwmpas Casnewydd yn golygu nad oeddwn i'n clywed yr iaith o 'nghwmpas a doedd fy ffrindiau i ddim yn siarad Cymraeg chwaith, felly dwi'n wyryf! Yn y pen draw, hoffwn adael y rhaglen yn gwybod tipyn bach o Gymraeg a meddwl fy mod i wedi cael wythnos dda o ddysgu. Mae'n griw da o bobl.

DIWRNOD 3: Fe wnaethom ni fwrw ymlaen â stori 'Helynt y Goedwig' yn y wers heddiw a dwi methu stopio gweiddi 'Dw i'n byw yn y goedwig' ar hyd y lle! Fe ddysgom ni'r amser gorffennol heddiw felly dwi'n gallu dweud beth dwi 'wedi' bod yn gwneud. Heddiw, fe gymerais ran yn yr her canwio er y dylwn i fod wedi bod yn y grwp hebogaeth. Fodd bynnag, roedd Steve yn eitha yn teimlo effeithiau'r cwrw a'r cyri neithiwr felly nid oedd syrthio mewn i'r môr yn opsiwn iddo. Bant â ni i Aberdyfi ac roedd y dwr yn oer, dychrynllyd ac nid oedd hi'n hir cyn i mi syrthio i mewn! Doedd gan Chris a fi ddim llawer o reolaeth dros y canw ond dechreuon ni lafarganu 'un, dau, syth ymlaen' er i ni droi mewn cylchoedd am achau felly cawsom ein tynnu yn ôl i'r lan gan long fodur. Ond cyn hynny, llithrais i ar y canw a bron iawn anafu rhan sensitif iawn o'm corff. Yn syth at yr ail wers a dyna pryd sylweddolais i nad cystadleuaeth yw hyn oll. Mae rhai pobl ymhell ar y blaen ond ry'n ni gyd yn dysgu ar gyflymdra sy'n addas i ni, felly dyw hynny ddim yn broblem. Dwi'n methu aros am y ffeinal nos Sadwrn nawr!

Methu dod o hyd i'r hyn oeddech chi'n chwilio amdano?