S4C
Dewisiadau

Cynnwys

Steve Speirs

DIWRNOD 1: Byddwn i wrth fy modd yn cael gadael y rhaglen yn gwybod mwy o Gymraeg. Does dim geirfa gyda fi o gwbl heb lawam bethau fel 'araf' a 'drws' – oherwydd roedd rhaid mi adael drws y stafell ddosbarth yn yr ysgol yn aml! Do'n i ddim yn dod ymlaen â ieithoedd o gwbl yn yr ysgol – doedd dim diddordeb gyda fi. Dwi wedi bod yn briod â menyw o wlad Pwyl am 8 mlynedd ac er mawr cyliwydd i mi, dydw i ddim yn deall gair.

Dwi'n edrych ymlaen at y gwersi a chwrdd â phobl o feysydd eraill. Mae cymysgedd da o bobl gyda ni – athletwyr, actorion a chyflwynwyr.

DIWRNOD 3: Ar y dechrau, ro'n i wedi fy nrysu'n llwyr â'r dechneg addysgu anghonfensyniol. Mae Ioan a Nia yn bobl ddisglair tu hwnt, ond mae'r dulliau yn cynnwys mynd â chi nôl i fod yn blentyn, felly mae'r gweithgareddau'n cynnwys peintio, canu, dawnsio a chwarae gemau.Yn sicr, dwi wedi cofio nifer o bethau, a phan ro'n i'n edrych ar lun yn gynharach, ro'n i'n gallu tynnu darnau'r jig-so ynghyd a dweud bod y fenyw yn chwarae tenis ac yn gwisgo ffrog felen newydd. Mae'n gweithio, yn bendant, ac mae'n neis cael ateb i'ch chwestiynau yn syth yn y dosbarth. Mae gwneud pethau'n fwy actif yn helpu, a ni ddylwn ni fod â chymaint o gywilydd am wneud camgymeriadau. Mae defnyddio'r geiriau hefyd yn helpu. Rwy'n cofio 'cymysgu', 'pupur coch' a 'torri' oherwydd ro'n i'n defnyddio fy nwylo ar y pryd.

Methu dod o hyd i'r hyn oeddech chi'n chwilio amdano?