S4C
Dewisiadau

Cynnwys

Nicola Reynolds

DIWRNOD 1: Dwi'n cofio gwylio cyfres flaenorol o Cariad@Iaith a meddwl 'dw i eisiau gwneud hwnna!' Mae'n gyfle gwych i ddechrau dysgu Cymraeg a chwrdd â ffrindiau newydd a gadael y ty am wythnos!

Dwi'n gwybod ambell i air Cymraeg fan hyn a man draw, ond dim byd o bwys. Roedd fy hen athrawes gynradd arfer stopio ni rhag mynd i'r ty bach oni bai ein bod yn gofyn yn Gymraeg ac rwy'n cofio hynny'n glir. Yn anffodus, doedd dim Cymraeg yn fy ysgol uwchradd.

Does dim syniad gyda fi beth i'w ddisgwyl ond rwy'n agored i bopeth ac nid oes ofn arnaf. Aeth un o'r bobl oedd ar y rhaglen ddwy flynedd yn ôl ymlaen i fod yn rhugl felly mae'r posibilrwydd o hynny'n apelio'n fawr ata' i. Ac ry'n ni'n aros mewn rhan hyfryd a phrydferth o Gymru a dwi wir yn falch o'r cyfle.

DIWRNOD 3: Dwi wrth fy modd yma! Doeddwn i ddim yn disgwyl iddo fod mor brysur â hyn ond mae hynny'n beth da oherwydd nad ydych chi'n stopio ac ry'n ni mewn rhan mor brydferth o Gymru. Roedd canwio gyda Tom yn llawer o hwyl. Aeth hi'n dda ond roedd y tywydd mor ofnadwy! Pan ro'n i'n ferch fach, roedd gan fy ewythr westy ar afon Teifi ac aeth y profiad â mi yn ôl i'r oedran yna.Ond, dwi ddim yn or hoff o bobl yn cyffwrdd â fy nhraed ac oherwydd ein bod wedi ennill y dasg popty clai, roedd rhaid i Derek dylino fy nhraed. Roedd hynny'n brofiad od iawn!Mae'r ffordd yma o addysgu iaith yn wych oherwydd ro'n i'n casau ieithoedd yn yr ysgol, ond oherwydd ein bod ni mor brysur, does dim amser i boeni na phanicio.

Methu dod o hyd i'r hyn oeddech chi'n chwilio amdano?