S4C
Dewisiadau

Cynnwys

Caroline Sheen

DIWRNOD 1: Dwi wastad wedi bod yn falch o fod yn Gymraes ac rwy'n credu byddai dysgu Cymraeg yn gwneud i mi deimlo hyd yn oed yn fwy Cymraeg. Yn anffodus, ces i ddim llawer o brofiad o'r Gymraeg yn dod o Gaerllion ac nid oedd mynediad i addysg Gymraeg yn yr ardal chwaith.

Doedd dim hyd yn oed adran Gymraeg yn ein hysgol ar y pryd, er fe wnes i fwynhau astudio Almaeneg a Ffrangeg yn fawr iawn.

Ychydig iawn o eirfa sydd gyda fi. Dwi'n gallu cyfri i 10 ac rwy'n deall yr arwyddion ffordd a dwi wedi meistroli Llanfair PG! Dwi'n edrych ymlaen at feddwl y bydda i'n gallu deall mwy o'r iaith a gwrando ar Radio Cymru ac S4C heb deimlo fel fy mod i wedi fy allgau.

DIWRNOD 3: Dwi nawr yn gallu dweud 'Dwi wedi mynd i Fachynlleth a dwi wedi gwerthu mefus a bricyll a cheirios!' Am gynnydd! Roedd gwerthu ffrwythau a llysiau yn brofiad gwerth chweil. Fodd bynnag, nid oedd llawer o obaith gyda fi a Nicola i ennill yn erbyn Mr Brockway a Mr Baulch, felly fe fwytaom y ceirios wrth i'r ddau swyno'r hen fenywod! Fodd bynnag, mae hyn yn golygu bod rhaid i ni weini brecwast yn y gwely i'r ddau ohonyn nhw yfory.

Erbyn hyn, mae fel pe bai fy ymennydd wedi troi'n jeli - neu fara lawr! Yn ystod y wers heddiw, roedd Mr T yn gwthio ni'n galed iawn a bu'n rhaid i ni siarad â gwiwer medal.

Ond oherwydd fy mod i'n actors, dwi'n eitha' da yn cofio geiriau a beth sy'n digwydd yn y stori. Dwi wedi blino'n lan ond dwi'n cael cymaint o hwyl felly dwi'n benderfynol o ddyfalbarhau tan ddydd Sadwrn.

Methu dod o hyd i'r hyn oeddech chi'n chwilio amdano?