S4C
Dewisiadau

Cynnwys

Tom Shanklin

DIWRNOD 1: Mae nifer o fy ffrindiau i'n siarad Cymraeg a byddwn i wrth fy modd yn cael siarad â nhw. Dwi ond yn gwybod sut i regi yn y Gymraeg ar hyn o bryd!

Doedd bron dim Cymraeg yn yr ysgol yn fy amser i. Dim ond pump o bobl oedd yn y dosbarth Cymraeg.

Dwi'n edrych ymlaen at beidio gorfod coginio, smwddio, at y gweithgareddau agored a dysgu'r iaith. Mae fy ngwybodaeth am yr iaith yn ofnadwy a dwi eisiau gwella. Byddai'n braf gallu gadael a siarad a chynnal sgwrs syml yn Gymraeg gyda rhywun. Pwy â wyr!

DIWRNOD 3: Yn sicr, dwi'n gwella o ran darllen, deal ac ynganu geiriau erbyn hyn ond yn ei chael hi'n anodd gyda ffurfio brawddegau, ond mae wedi bod yn brofiad gwych hyd yma.Rafftio oedd yr uchafbwynt i mi, ac ry'n ni wedi bod yn coginio ac adeiladu popty pizza o glai ynghyd â chaiacio dysgu geiriau ymarferol yn Gymraeg ar hyd y ffordd. Ond dydw i ddim yn ddysgwr ymarferol. Mae'n well gyda fi ddysgu'n weledol a rhoi geiriau at ei gilydd. Mae well gyda fi'r gwersi yn y dosbarth.Mae pawb mor hyfryd ac ry'n ni'n gwneud tîm da. Mae Steve yn gwneud partner gwîn da hefyd. Fe lwyddom ni i ddianc y ganolfan a bwyta cig mewn bwyty Indiaidd lleol - ond roedd e'n werth gwneud!

Methu dod o hyd i'r hyn oeddech chi'n chwilio amdano?