S4C
Dewisiadau

Cynnwys

Eclair Coffi

Crwst Choux

• 250ml dŵr oer

• Pinsied o siwgr a halen

• 100g menyn

• 150g brawd cryf wedi ei hidlo

• 4 wŷ wedi eu curo

Rhowch y dŵr, siwgr, menyn a halen mewn sosban maint canolig er mwyn toddi'r cymysgedd – ond nid i'r berw. Tynnwch y sosban o'r gwres ac ychwanegwch y blawd. Rhowch y sosban yn ôl ar wres isel a churo'r cymysgedd gyda llwy bren nes fod ei fod yn dod i ffwrdd yn lân o ymylon y sosban. Mae'n rhaid coginio'r blawd a byddwch yn gwybod ei fod wedi coginio wrth iddo wneud sŵn 'popio'. Tynnwch o'r gwres a defnyddiwch gymysgydd bwyd gyda'r ddolen siâp padl i guro'r gymysgedd wrth i chi ychwanegu'r wyau un ar y tro i gael cymysgedd llyfn. Cymysgwch am 3-4 munud.Peipiwch y cymysgedd ryw 1cm ar dun pobi er mwyn gwneud 8 éclair. Rhowch yn y ffwrn ar 190 gradd i bobi am 20 munud.

Crème Patisserie

• 4 melynwy

• 60g siwgr gwyn mân

• 40g blawd plaen

• 250ml llaeth

• 1 llwy fwrdd o goffi cyflym

Mewn bowlen, chwisgwch y melynwy, blawd, coffi a siwgr nes i'r gymysgedd droi'n liw ysgafn, hufennog ei olwg. Mewn sospan, dewch â'r llaeth i'r berw.Arllwyswch y llaeth i mewn i'r cymysgedd a'u cymysgu'n dda.Rhowch y cymysgedd nôl yn y sosban, a dod ag ef bron iawn yn ôl i'r berw – 69-71 gradd. Coginiwch am 3-4 munud pellach. Tynnwch o'r gwres, ei roi mewn bowlen a'I adael i oeri yn yr oergell nes y byddwch angen ei ddefnyddio.

Sglein Siocled

• 150g siocled tywyll – 70% coco

• 150g eisin ffondant gwyn

Rhowch y siocled a'r ffondant mewn bowlen wydr. Gosodwch y fowlen ar sosban o ddŵr cynnes dros y gwres a thoddi'r siocled a ffondant. Cymysgwch yn dda.

I weini: Gwnewch dri thwll ar draws gwaelod yr éclair a defnyddiwch fag eisin a thrwyn peipio i lenwi'r crwst choux gyda'r cwstard blas coffi (peidiwch peipio drwy'r twll canol) ac yna addurno gyda'r sglein siocled.

Methu dod o hyd i'r hyn oeddech chi'n chwilio amdano?