S4C
Dewisiadau

Cynnwys

Hwyaden a Chorbys

• 2 frest hwyaden

• 200g corbys 'puy'

• 12 winwnsyn bychan

• 2 endîf coch

• 1 bwnsied sifys

• 500ml stoc cyw iâr

• Menyn

Tynnwch groen yr winwns, a thocio'r 2 ben. Rhowch halen a phupur ar y winwns a choginio mewn ychydig o olew mewn sosban yn araf am 5 munud. Yna ychwanegwch y corbys a gorchuddiwch hefo'r stoc cyw iâr. Coginiwch am oddeutu 15-20 munud neu nes fod y corbys wedi coginio drwyddynt.

Sleisiwch yr endîf coch yn daclus a thorrwch y sifys yn fân. Ychwanegwch nhw i'r corbys gydag ychydig halen a phupur a thalp o fenyn ac yna trwoch y gwres i lawr.

Rhowch halen a phupur ar y ddwy frest a'u coginio ar y barbeciw, neu badell ffrio am oddeutu 8-10 munud. Gadewch i'r cig ymlacio ychydig cyn ei weini.

I weini: Rhowch y corbys mewn bowlen lydan. Tafellwch y frest gyda'r braster ar y gwaelod a'i gosod ar ben y corbys.

Methu dod o hyd i'r hyn oeddech chi'n chwilio amdano?