S4C
Dewisiadau

Cynnwys

Bourguingon Cynffon Ychen

Cynheswch y ffwrn i / Ffwrn gwres 140 celsiws

• 8 darn o gynffon ychen

• 1 winwynsyn bach wedi ei chwarteru

• 1 foronen wedi ei chwarteru

• 1 garlleg cyfan wedi ei hanneru

• 2 sbrigyn teim

• 1 ddeilen llawryf (bay leaf)

• Puprennau duon

• 1 litr stoc cyw iâr

• 500ml gwin coch

• 16 winwnsyn bach wedi eu hanner berwi ymlaen llaw

• 16 madarch botwm

• 200g bacwn wedi ei fygu

• 1 bwnsied o bersli wedi ei dorri'n fân

Tatws wedi'u stwnshio.

Rhowch y cynffon ychen mewn bowlen lân gyda'r llysiau, perlysiau a'r puprennau. Tolltwch y gwin coch dros bopeth a'u gadael am 24 awr neu dros nos

Ar ôl gadael y cig yn y gwin dros nos, tynnwch y cig o'r cymysgedd. Gosodwch y gwin a'r llysiau i un ochor. Rhowch halen a phupur ar y darnau cig, a gosod y ddysgl gaserôl ar y gwres. Ychwanegwch yr olew llysiau a seliwch y cig a choginio'r darnau nes eu bod yn euraidd. Tynnwch y cig o'r gwres a'i gadw ar blât ar wahân.

Trowch y gwres i lawr ac ychwanegwch y winwns, moron a garlleg oedd i mewn gyda'r cig at y ddysgl a'u coginio am oddeutu 4-6 munud, nes iddynt droi'n euraidd a dal ychydig o liw. Ychwanegwch y perlysiau a'r puprennau oedd yn socian yn y gwin, at y ddysgl sydd ar y gwres a choginio am 2 funud. Yna ychwanegwch y gwin a choginio nes i'r hylif hanneru mewn maint. Ar ôl i'r gwin leihau, ychwanegwch y cig nôl i'r cymysgedd. Ychwanegwch y stoc cyw iâr i'r ddysgl a dod â'r cymysgedd nôl i'r berw. Crëwch gaead o'r papur gwrthsaim ar gyfer y ddysgl gaserôl a'i rhoi yn y ffwrn am 3 awr i orffen coginio.

Tua 15 munud cyn i'r ddysgl ddod o'r ffwrn, ffrïwch yr winwns mewn padell ffrio, nes iddynt droi'n euraidd. Yna ychwanewch y bacwn a'r madarch i'r badell a choginio am 5 munud, nes iddynt goginio drwyddynt a throi'n lliw euraidd. Ychwanegwch y persli ar y diwedd.

I weini: Rhowch ddarn o gig (cadwch ar yr asgwrn) mewn bowlen. Ychwanegwch y tatws a rhowch y garnis winwns a bacwn ar ben y cig.

Methu dod o hyd i'r hyn oeddech chi'n chwilio amdano?