S4C
Dewisiadau

Cynnwys

Tarten Siocled

Crwst Melys

• 450g blawd meddal t45, (tebyg i ansawdd blawd 00 mân)

• 300g menyn oer wedi ei dorri'n giwbiau mân

• 6g halen

• 150g siwgr gwyn mân

• 1 ŵy cyfan

• 2 melynwy

Rhowch y cynhwysion sych mewn i gymysgydd bwyd. Ychwanegwch y ciwbiau menyn a chymysgu nes i'r cymysgedd edrych fel briwision bara mân. Dylai hyn gymryd ychydig eiliadau gyda'r peiriant ond ychydig hirach os yn gwneud â llaw! Byddwch angen gadael i'r toes ymlacio am gwpl o oriau.

Cynheswch y ffwrn i 180 gradd selsiws

Leiniwch y tuniau pobi gyda phapur gwrthsaim. Rholiwch y toes i drwch 5mm a'i roi yn y tuniau pobi, gan sicrhau nad oes unrhyw dwll yn y toes.

Yna ychwanegwch y ffa pobi i'r tun a'i roi yn y ffwrn am 15-20 munud. Yna tynnwch y ffa o'r tun a rhoi'r toes nôl yn y ffwrn am 10-15 munud, iddo frownio ychydig, (byddwch yn coginio eto ar ôl ychwanegu'r llenwad). Unwaith mae'r tun allan o'r ffwrn am yr eildro, brwsiwch melynwy drosto a gadewch iddo oeri.

Llenwad Siocled

• 4 ŵy cyfan

• 3 melynwy

• 175g siwgr gwyn mân

• 250g menyn

• 375g siocled tywyll

Mewn bowlen fawr lân, chwisgwch y siwgr a'r wyau mewn cymysgydd bwyd am 5-10 munud nes iddynt ddwblu mewn maint.Rhowch bowlen wydr dros sosban o ddŵr a'i rhoi ar y gwres. Toddwch y menyn a'r siocled dros y gwres a chymysgu'n dda – mae angen I'r siocled fod ar dymheredd o 35-38°C er mwyn cymysgu'r dda gyda gweddill y cymysgedd. Yna tynnwch o'r gwres a chymysgwch y siocled cynnes drwy'r ŵy a siwgr. Bydd angen gweithio'n weddol gyflym er mwyn cadw'r aery n yr ŵy a'r siwgr. Arllwyswch y cymysgedd i'r crwst. Rhowch dap bach i'r tun ar ôl ei lenwi er mwyn gwneud yn siŵr ei fod yn llawn siocled. Coginiwch am 10 munud ar 140 gradd selsiws.

Methu dod o hyd i'r hyn oeddech chi'n chwilio amdano?