S4C
Dewisiadau

Cynnwys

Celwydd Noeth

Canfod y celwydd i ennill hyd at £10,000

Canfod y celwydd ymysg y ffeithiau yw'r dasg i gystadleuwyr y cwis – ond gyda gwobr o £10,000 yn y fantol, a fydd y pwysau'n dweud ar rai o'r cystadleuwyr?

Dyma'r cwis Celwydd Noeth sydd i'w weld ar S4C bob nos Iau am 8.25 - math gwahanol o gwis lle nad oes angen ateb yr un cwestiwn.

Ym mhob rownd, bydd y cystadleuwyr yn derbyn rhestr o ffeithiau, ac yn eu plith bydd un sy'n gelwydd. Drwy weithio mewn parau, bydd rhaid iddynt ddewis pa un o'r ffeithiau sy'n anghywir er mwyn ennill arian i'w pot a symud ymlaen i'r rownd nesaf. Dim ond drwy lwyddo i ddewis pob celwydd yn gywir, a chyrraedd y rownd olaf ar ben y daith, y gallan nhw hawlio'r jacpot o £10,000.

Methu dod o hyd i'r hyn oeddech chi'n chwilio amdano?